Energosieci Podkarpacie Sp. z o.o. – firma dużych możliwości

Początki działalności Spółki związane są ściśle współpracą z P.P.U.H. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Władysław Mikołajczyk, gdzie w wyniku przekształceń i zmian Spółka przejęła doświadczoną kadrę (kierownictwo, pracowników technicznych) i odkupiła specjalistyczny sprzęt (podnośniki, dźwigi, itp.).

wiertnica do przewiertów poziomych horyzontalnychJednakże w zakresie wykonywania przewiertów sterowanych horyzontalnych (o średnicy maksymalnie 350 mm pod sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową) Spółka współpracuje z firmą P.P.U.H. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Władysław Mikołajczyk. Do małych i precyzyjnych przewiertów używana jest maszyna Ditch Witch JT 920L, a do dużych i długich przewiertów (powyżej 100 m) – Ditch Witch JT 2720 M1.


Obecnie Energosieci Podkarpacie Sp. z o.o. zatrudniają ok. 30 pracowników o specjalistycznej wiedzy, praktycznych umiejętnościach i bogatym doświadczeniu, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby profesjonalnie realizować zlecone usługi.

Spółka współpracuje z największą grupą energetyczną w naszym województwie – PGE Dystrybucja S.A.